als de rook om je hoofd is verdwenen

Bij dit schilderij heb ik mij laten inspireren door het lied “Als de rook om je hoofd is verdwenen”.

In het schilderij zijn een aantal elementen uit het lied verwerkt zoals:

Valt het je op dat de wind harder waait

als je hem tegen hebt in plaats van mee.

‘t Is koeler in huis dan aan zee

als de rook om je hoofd is verdwenen

Je kerft je naam in de nerf van een boom

je drijft langzaam mee met de stroom

als er gebeld wordt, verlaat je het pand

en je loopt langs de trap naar beneden

valt het je op dat de nacht warmer is

als de nevel je ogen verzwaart,

de kaars waar je samen naar staart

als de rook om je hoofd is verdwenen

De klok en de klepel verzetten de tijd

Als de rook om je hoofd is verdwenen.

Van deze elementen heb ik geprobeerd een samenhangend geheel te maken en de sfeer van het lied te verbeelden.